INVEST IN KOKKOLA

INVEST IN KOKKOLA

Våra strategiska spetsbranscher är kemi, cleantech, bioekonomi, båtbranschen samt tjänster. Samtidigt stärker vi sådan FUI-verksamhet som är till nytta för näringslivet, utvidgar nätverk till kluster samt satsar på att öka förädlingsgraden och produktifieringen.

De företag som verkar i Karleby och i dess närområde har hundraåriga traditioner och kunnande inom internationell affärsverksamhet. En positiv befolkningsutveckling, mångsidig näringsstruktur samt omfattande investeringar inom handel och industri har förstärkt Karlebys livskraft även under hela 2010-talet.

invest-in-kokkola-europe

blocks-kemia

KEMI

Nordeuropas mest betydande kemikluster Kokkola Industrial Park (KIP) ligger i Karleby. Tio industriella aktörer samt...
blocks-vene

BÅTINDUSTRIN

Karleby ligger i det finländska båtbyggandets hjärta, eftersom de företag som verkar i båtbranschen på...
blocks-cleantech

BIOEKONOMI

Nordeuropas mest betydande kemikluster som ligger i Karleby samt den exceptionellt starka koncentrationen inom metallbranschen...
blocks-kauppa-2

HANDEL & TJÄNSTER

Karleby har utvecklats till ett betydande centrum för daglig- och specialvaruhandeln. De möjligheterna som handeln...
"Tack vare utbildningskanalerna kan man i Karleby utbilda arbetskraft för företagen till exempel inom kemisk teknik, allt från yrkesutbildningsnivå till doktorsexamen".

Ulla Lassi
Uleåborgs universitet/Karleby universitetscenter
professor
"Karleby har erbjudit högklassiga förhållanden för utvecklings- och forskningssamarbetet inom välfärdsteknologin. Idag exporterar vi styrketräningsmaskiner som baserar sig på tryckluft redan till över 50 länder".

Lena Karjaluoto
HUR
verkställande direktör
"Båtbyggandet har hundraåriga traditioner i Karleby. Nejdens underleverantörsnätverk, som levererar båtbyggarna produkter av högsta kvalitet, allt från trädelar till fönster, dörrar och propellrar har en viktig roll i det hela".

Olli Lindkvist
Linex-Boat Oy
CEO, styrelseordförande
“Karleby har utvecklats till ett betydande centrum för daglig- och specialvaruhandel. Tack vare de mångsidiga tjänsterna som kontinuerligt utvecklas inom handeln riktas köpkraften starkt till Karleby”.

Janne Ylinen
Kokkolan Halpa-Halli Oy
verkställande direktör
“I Karleby finns en alldeles speciell atmosfär som inspirerar oss. Företagarvänligheten i Karleby var direkt avgörande för placeringen av vår luftgasfabrik”.

Clas Palmberg
Oy Woikoski Ab
styrelseordförande, ägare

Investeringsmål

KARLEBY I SIFFROR

EXPORT FÖR 1,1 MD EURO

Karleby storindustriområdes årliga exportvärde.

INVESTERINGAR FÖR
413 MN EURO

Karleby storindustriområdes investeringar i sin helhet under åren 2010-2014.

70 HEKTAR TOMTMARK
FÖR KEMI

Arealen på den lediga tomtmarken ämnad för kemiindustri som finns på Karleby storindustriområde.

MARKANDSOMRÅDE FÖR
143 000 INVÅNARE

EU- och statsstöd som kan ansökas via strukturfondsprogrammet till Mellersta Österbottens förbunds område under åren 2014-2020.

REKORDÅR FÖR HAMNEN
8,575 MN TON

Mängden totaltrafik under rekordåret 2014 i Karleby hamn, som stigit till Finlands tredje största allmänna hamn.

Andelen svenskspråkiga
13 %

I Karleby betjänar man kunderna flytande på de båda inhemska språken. 13 procent av karlebyborna har svenska som modersmål.

 

FÖRBINDELSER

Flygplats

Från Karleby centrum är det bara 20 km till flygplatsen.
www.ckj.fi

Hamn

I Karleby betjänas företagen av Finlands trejde största allmänna hamn.
www.portofkokkola.fi

Järnväg

Spårförbindelserna från Karleby är utmärkta såväl för person- som godstrafik.
www.vr.fi

suomi-finland-kokkola-yhteydet-xl

AKTUELLT

eu-logo-se vipuvoimaa-se