INVEST IN KOKKOLA

INVEST IN KOKKOLA

Våra strategiska spetsbranscher är kemi, cleantech, bioekonomi, båtbranschen samt tjänster. Samtidigt stärker vi sådan FUI-verksamhet som är till nytta för näringslivet, utvidgar nätverk till kluster samt satsar på att öka förädlingsgraden och produktifieringen.

De företag som verkar i Karleby och i dess närområde har hundraåriga traditioner och kunnande inom internationell affärsverksamhet. En positiv befolkningsutveckling, mångsidig näringsstruktur samt omfattande investeringar inom handel och industri har förstärkt Karlebys livskraft även under hela 2010-talet.

invest-in-kokkola-europe

blocks-kemia

KEMI

Nordeuropas mest betydande kemikluster Kokkola Industrial Park (KIP) ligger i Karleby. Tio industriella aktörer samt...
blocks-vene

BÅTINDUSTRIN

Karleby ligger i det finländska båtbyggandets hjärta, eftersom de företag som verkar i båtbranschen på...
blocks-cleantech

CLEANTECH

Nordeuropas mest betydande kemikluster som ligger i Karleby samt den exceptionellt starka koncentrationen inom metallbranschen...
blocks-kauppa-2

HANDEL & TJÄNSTER

Karleby har utvecklats till ett betydande centrum för daglig- och specialvaruhandeln. De möjligheterna som handeln...
"Tack vare utbildningskanalerna kan man i Karleby utbilda arbetskraft för företagen till exempel inom kemisk teknik, allt från yrkesutbildningsnivå till doktorsexamen".

Ulla Lassi
Uleåborgs universitet/Karleby universitetscenter
professor
"Karleby har erbjudit högklassiga förhållanden för utvecklings- och forskningssamarbetet inom välfärdsteknologin. Idag exporterar vi styrketräningsmaskiner som baserar sig på tryckluft redan till över 50 länder".

Lena Karjaluoto
HUR
verkställande direktör
"Båtbyggandet har hundraåriga traditioner i Karleby. Nejdens underleverantörsnätverk, som levererar båtbyggarna produkter av högsta kvalitet, allt från trädelar till fönster, dörrar och propellrar har en viktig roll i det hela".

Olli Lindkvist
Linex-Boat Oy
CEO, styrelseordförande
“Karleby har utvecklats till ett betydande centrum för daglig- och specialvaruhandel. Tack vare de mångsidiga tjänsterna som kontinuerligt utvecklas inom handeln riktas köpkraften starkt till Karleby”.

Janne Ylinen
Kokkolan Halpa-Halli Oy
verkställande direktör
“I Karleby finns en alldeles speciell atmosfär som inspirerar oss. Företagarvänligheten i Karleby var direkt avgörande för placeringen av vår luftgasfabrik”.

Clas Palmberg
Oy Woikoski Ab
styrelseordförande, ägare

KARLEBY I SIFFROR

EXPORT FÖR 1,1 MD EURO

Karleby storindustriområdes årliga exportvärde.

INVESTERINGAR FÖR
413 MN EURO

Karleby storindustriområdes investeringar i sin helhet under åren 2010-2014.

70 HEKTAR TOMTMARK
FÖR KEMI

Arealen på den lediga tomtmarken ämnad för kemiindustri som finns på Karleby storindustriområde.

MARKANDSOMRÅDE FÖR
143 000 INVÅNARE

EU- och statsstöd som kan ansökas via strukturfondsprogrammet till Mellersta Österbottens förbunds område under åren 2014-2020.

REKORDÅR FÖR HAMNEN
8,575 MN TON

Mängden totaltrafik under rekordåret 2014 i Karleby hamn, som stigit till Finlands tredje största allmänna hamn.

Andelen svenskspråkiga
13 %

I Karleby betjänar man kunderna flytande på de båda inhemska språken. 13 procent av karlebyborna har svenska som modersmål.

 

FÖRBINDELSER

Flygplats

Från Karleby centrum är det bara 20 km till flygplatsen.
www.ckj.fi

Hamn

I Karleby betjänas företagen av Finlands trejde största allmänna hamn.
www.portofkokkola.fi

Järnväg

Spårförbindelserna från Karleby är utmärkta såväl för person- som godstrafik.
www.vr.fi

suomi-finland-kokkola-yhteydet-xl

AKTUELLT

 • Film på basis av populär bokserie i Tyskland spelas in i Karleby

  I början av augusti startar inspelningarna i Karleby av en film för hela familjen som tysk-finsk samproduktion.

 • De främsta varumärken från Karleby presenterar sig på båtmässan

  Vene 17 Båt -mässan i Helsingfors är båtbranschens stora årliga evenemang i Finland och Nordeuropa.

 • KIP rf 10 år

  Föreningen för Karleby Storindustriområde som verkar i Kokkola Industrial Park är 10 år.

 • Naturresursinstitutet grundar ett strategiskt kontor i Karleby

  Campusområdet i Karleby får en ny aktör, när Naturresursinstitutet grundar sitt strategiska kontor där.

 • Coastline 2016-2017

  Nya Coastline lyfter fram de österbottniska exportframgångarna. Av den österbottniska industriproduktionen går över 70 procent på export, medan motsvarande siffra för hela landet är 50 procent. För första gången har Coastline också publicerats som en gedigen webbtidning. http://www.coastline.fi/coastline.fi

 • LokalTapiola rekryterar personal till Karleby

  LähiTapiola Palvelut Oy ökar personalantalet i sin enhet i Karleby. I början av maj ska ett helt nytt tjänsteteam installeras i Karleby, och företaget rekryterar som bäst personal till teamet.

 • Nya webbsidor

  Karleby har tack vare den starka utvecklingen under 2000-talet blivit ett finländskt tillväxtcentrum.

 • Lidl investerar i Karleby

  Affärskedjan Lidl bygger en 2 500-3 000 kvadratmeter stor affärsfastighet för dagligvaruhandel vid Biskopsbacken.

 • Karleby storindustriområde uppvisar starka exportsiffror

  Företagen i KIP-området har investerat 413 miljoner euro på 5 år. Karleby storindustriområde (KIP) påverkar inte bara den regionala ekonomin utan spelar också en betydande roll för den finländska industriexporten. Storindustriområdet sysselsätter 2 200 människor, och omsättningen för företagen i området uppgick år 2014 till närmare 1,2 miljarder euro. Exportens årliga värde steg till 1,1 miljarder euro och utgjorde därmed 5,3 procent av Finlands export inom kemi- och metallindustri. Detta framgår av en undersökning som Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK beställt för att utreda storindustriområdets effekter. De produktionsinriktade företagen i storindustriområdet sysselsätter direkt cirka 1 600 personer. Dessutom arbetar omkring 600 personer läs mera

TWITTER


eu-logo-se vipuvoimaa-se