BIOTALOUS & LITIUM

artikkeli-cleantech-kokkola

Kokkolassa sijaitseva Pohjois-Euroopan merkittävin kemian klusteri sekä poikkeuksellisen vahva metallialan keskittymä ovat luoneet alueelle erittäin korkeatasoista biotalous- ja cleantech-osaamista. Tämä osaaminen on laajentunut isoista kansainvälisistä teollisuusyrityksistä kymmeniin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä alueella toimiviin oppilaitoksiin.

Kokkolalla onkin mainiot edellytykset toimia pilottikaupunkina, jossa kehitetään uusia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja, jotka liittyvät kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen ja asumiseen, laajojen energiajärjestelmien automatisointiin ja digitalisointiin sekä aurinkoenergian keräämiseen ja pitkäaikaiseen varastointiin.

Suurteollisuusalue tarjoaa biojalostamolle erinomaiset puitteet. Alueella on noin 70 hehtaaria vapaata teollisuusaluetta, joka on kaavoitettu raskaalle kemianteollisuudelle. Putkisillat, kuituliittymät ja viemäröinti ovat jo valmiina, lisäksi KIP tarjoaa teollisuuden käyttöön esimerkiksi meri-, pinta-, talous- ja ionivaihdettua vettä, ammoniakkia, argonia, happea, höyryä, kalkkia, kaukolämpöä, paineilmaa, polttoöljyä, rikkihappoa, suolahappoa, typpeä ja vetyä. Myös osaavan työvoiman saatavuus on hyvä.

Kasvunäkymät Kokkolan vahvuusalueilla ovat globaalisti huomattavat. Siksi haluamme olla kehittämässä innovatiivista cleantech-ympäristöä, jossa alan yritykset pystyvät kasvamaan ja kansainvälistymään hyödyntämällä omaan cleantech-osaamistaan. Bioalan tutkimusta tehdään Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa ja Luonnonvarakeskuksen Kokkolan yksikössä. Centria-ammattikorkeakoulun Chemplant-testiympäristössä on mahdollista tutkia puuntislausta, pyrolyysiteknologiaa ja biokaasutusta.

Chemplant-testiympäristö palvelee biojalostamon tutkimusta myös jatkossa. Testiympäristössä voi tutkia asioita sekä laboratorio- että koetehdasmittakaavassa. Testiympäristöstä löytyy esimerkiksi liuosreaktori ja kaasunpesuri.

Ammattikorkeakoulun ja alueen yliopistojen korkeatasoisen osaamisen ansiosta koetehdasympäristö tarjoaa yrityksille vahvaa käytännön asiantuntijuutta sekä teoreettista osaamista.

Keski-Pohjanmaalla litiumspodumeenin varannot ovat Euroopan merkittävimmät. Tutustu alueemme akkuteollisuuden kehitysnäkymiin e-julkaisun avulla:

 

LITIUM