Kasvu syntyy uudistumalla ja yhteistyöllä

Kokkola on Suomen vahvimpia kasvukeskuksia. Alueemme yritysten liikevaihto kasvaa nopeammin kuin maan yrityksillä keskimäärin. Myös sijoitetun pääoman tuotto on keskimääräistä korkeampi ja omavaraisuusaste parempi. Teollisuusyritystemme liikevaihdosta reilusti yli puolet menee vientiin – maan kärkiluokkaa sekin.

Menestyksemme ei ole sattumaa vaan pitkäjänteisen ja määrätietoisen uudistamisen tulos. Olemme investoineet teollisuuden toimintaedellytyksiin, liikenneyhteyksiin ja muuhun infrastruktuuriin. Olemme panostaneet tutkimukseen ja opetukseen sekä luoneet toimivan yhteistyömallin alueen yritysten ja yliopistokeskuksen sekä ammattikorkeakoulun kanssa.

Yhteistä kaikelle tekemisellemme on ripeys. Tartumme nopeasti toimeen, oli kyse sitten yritysten sijoittumisesta, tila- ja tonttiasioista tai vaikkapa yrityksen henkilöstölle räätälöidyn täsmäkoulutuksen järjestämisestä. Kokkolassa toimitaan ketterästi ja joustavasti. Leimallista on myös käytännönläheinen yhteistyö eri toimijoiden kesken.

Tämä tekemisen ja yhteistyön kulttuuri on meille luontainen tapa toimia. Niin luontainen, että sitä voi kutsua Kokkolan malliksi. Tällä mallilla olemme nousseet kasvukeskukseksi, ja siihen luotamme jatkossakin. Luomme tulevaisuutemme itse, omille vahvuuksillemme rakentaen.

Kokkolalla on omat vaativan erikoisosaamisen huippualansa kuten Pohjoismaiden suurin kemian keskittymä sekä maailman markkinoita palveleva veneteollisuus. Näissä klustereissa osaamisemme on maailmanluokkaa, mikä houkuttelee paikalle yhä uusia saman alan osaajia.

Emme ole kuitenkaan riippuvaisia yksittäisistä toimialoista. Alueen elinkeinorakenne on korostetun monipuolinen – tasapainoinen kokonaisuus teollisuutta, kauppaa, alkutuotantoa ja palveluja. Kun tähän lisää kaupungin vilkkaan tapahtumatarjonnan sekä urheilu- ja kulttuurielämykset, on helppo uskoa Kokkolan vetovoimaisuuden entisestään vahvistuvan.

Kasvukeskuksessa suhtaudutaan tulevaisuuteen luottavaisesti. Kokkolassa yritykset investoivat ja kansainvälistyvät. Tulevaisuudenuskoa lisää nuori, koulutettu ja kielitaitoinen väestö.

Mielikuvat seuraavat todellisuutta aina viiveellä. Näin on myös Kokkolan tapauksessa: käsitykset Kokkolasta eivät ole pysyneet vauhdikkaan kehityksemme mukana. Osasyy löytynee keskipohjalaisesta vaatimattomuudesta, emme ole pitäneet itsestämme yhtä paljon ääntä kuin vaikkapa rakkaat eteläiset heimoveljemme.

Omasta menestyksestä kannattaa kuitenkin kertoa laajemmaltikin. Näissä Invest in Kokkola -sivun blogeissa tulemme jatkossa kertomaan tarkemmin Kokkolan alueen menestystarinoista sekä alueen tarjoamista lukuisista mahdollisuuksista. Tervetuloa mukaan!

Anne Pesola