Keliberin kemiantehdas KIP:n alueelle

Kaivosyhtiö Keliber on päättänyt sijoittaa litiumkemiantehtaansa Kokkola Industrial Parkin alueelle.

– Päätimme laajan ja huolellisen tarkastelun perusteella sijoittaa litiumkemiantehtaan Kokkolaan KIP:n alueelle. Päätökseen vaikuttivat erityisesti KIP:n alueen valmis infrastruktuuri, useiden tarveaineiden ja palveluiden saatavuus sekä ympäristönäkökulmasta alueella jo olemassa olevat vedenpuhdistus- ja jätteenkäsittelyratkaisut, toteaa Keliberin toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Lisäksi kemiantehtaan sijainti Kokkolassa tarjoaa hänen mukaansa Keliberille tulevaisuudessa enemmän joustavuutta erilaisissa markkinatilanteissa. – Näemme myös, että tällä päätöksellä on myönteinen vaikutus litiumtuotantomme rahoitusneuvotteluihin ja rahoitusratkaisun toteutumiseen, Lamberg jatkaa.

Kahden paikkakunnan malli

Keliber jatkaa litiumtuotannon valmistelua kahden tuotantolaitospaikkakunnan ratkaisuna. Yhtiön litiumesiintymät ja tulevat kaivokset sijaitsevat Kaustisella, Kokkolassa ja Kruunupyyssä.

Kaivoksista saatava malmi rikastetaan Kaustisen Kalavedelle rakennettavassa rikastamossa. Litiumkemiantehdas, jossa malmirikaste jatkojalostetaan litiumkarbonaatiksi, sijoitetaan Kokkolaan KIP:n alueelle.

KIP:n alueella on valmis ja vakiintunut teollinen infrastruktuuri. Samoin useat Keliberin tarvitsemat tarveaineet ja palvelut ovat alueella saatavissa. Alueella on myös valmiit vedenpuhdistus- ja jätteenkäsittelyratkaisut.

Alueella toimii useita merkittäviä kemianteollisuuden toimijoita, joiden välillä on yhteistyötä muun muassa kulunvalvonta-, vartiointi- ja turvallisuuspalveluissa, palo- ja pelastustehtävissä sekä lakisääteisissä ympäristötarkkailuissa.