KEMIA

artikkeli-kemia-teollisuusalue-kokkola
Kokkola Industrial Park

Kokkolassa sijaitsee Pohjois-Euroopan merkittävin kemian klusteri Kokkola Industrial Park (KIP). Kokkola Industrial Parkin alueelle on sijoittunut 10 teollista toimijaa sekä yli 70 palveluyritystä. Suurteollisuusalueen viennin arvo on 1,1 miljardia euroa vuodessa siellä toimivien yritysten työllistäessä suoraan 2 200 henkilöä.

Tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet nähdään valoisina. KIPin alueen yritykset investoivat vuosina 2010-2014 yhteensä 413 miljoonaan euroa. Suurimpia investoijia olivat muun muassa Woikoski, Boliden Kokkola, Freeport Cobalt ja Kokkolan satama. Samaan aikaan suurteollisuusalueelle syntyi 200 uutta työpaikkaa.

Kemian klusterin toimintaa tukevat hyvä logistinen sijainti, työvoiman saatavuus sekä kansainvälistä huippuosaamista edustava tutkimus ja kehitys.

Kokkolan satama on Suomen kolmanneksi suurin yleissatama, minkä lisäksi raideliikenteen kapasiteettiin on investoitu merkittävästi. Lentokentälle on Kokkolan keskustasta ainoastaan 20 kilometriä.

Kokkolan alueelle muodostunut koulutusverkosto tarjoaa koulutusväylät ammatillisen tason koulutuksesta tohtorikoulutukseen. Tämän ansiosta kemiantekniikan osaajia voidaan kouluttaa räätälöidysti yritysten tarpeisiin. Kokkolan kampusalueen tutkimuslaboratoriossa koetehtaineen kohtaavat Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tutkimusryhmä sekä Centria-ammattikorkeakoulun ja yritysten tutkijat.

Olemassa oleva kemian klusteri, sen moninaiset synenergiaedut sekä toimiva infra luovat mielenkiintoiset edellytykset myös kemian ja biotalouden yhdistämisestä syntyville uusille teknologioille ja tuotteille. Samalla kasvaa erilaisen palvelutuotannon tarve. Kun KIPin alueella on lisäksi vapaana plug in-valmista tonttimaata 70 hehtaaria, Kokkolasta löytyy ainutlaatuinen ympäristö myös täysin uudenlaiselle menestyvälle liiketoiminnalle.