KIPin alueen vienti vetää vahvasti

KIPin alueen yritykset investoineet 5 vuodessa 413 miljoonaa euroa.

Kokkolan suurteollisuusalueella (KIP) on aluetaloudellisten vaikutusten lisäksi merkittävä asema suomalaisen teollisuusviennin näkökulmasta.

Suurteollisuusalue työllistää 2 200 ihmistä, ja alueen yritysten liikevaihto oli vuonna 2014 lähes 1,2 miljardia euroa. Viennin vuotuinen arvo nousi 1,1 miljardiin euroon, mikä oli 5,3 prosenttia Suomen kemian- ja metalliteollisuuden viennistä.

Tiedot käyvät ilmi Kokkolanseudun Kehitys Oy:n KOSEKin tilaamasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin suurteollisuusalueen vaikuttavuutta.

Suurteollisuusalueen tuotannolliset yritykset työllistävät suoraan noin 1 600 henkilöä. Lisäksi KIPin alueella työskentelee noin 600 henkilöä palveluita tuottavissa yrityksissä. Työpaikkalisäys vuodesta 2010 on ollut 10 prosenttia eli 200 uutta työpaikkaa.

Yrityksiä on yhteensä 70. Niistä tuotantoa harjoittavia yrityksiä on toistakymmentä, ja loput ovat erilaisia palveluntuottajia. Palveluyhtiöiden liikevaihto oli yhteensä lähes 80-100 miljoonaa euroa.

Tuotannollisten yritysten henkilöstöstä yli 25 prosentilla on korkea-asteen tutkinto. Vähintään ammatillisen perustutkinnon on suorittanut yli 95 prosenttia työntekijöistä. Keski-Pohjanmaan työpaikoista 8 prosenttia sijaitsee suurteollisuusalueella.

KIPin alueelle on myös investoitu voimakkaasti. Investointien kokonaismäärä kohosi vuosina 2010-2014 yhteensä 413 miljoonaan euroon. Summasta uusinvestointeja oli 228 miljoonaa euroa ja kunnossapitoinvestointeja 186 miljoonaa euroa. Suurimpia investoijia olivat muun muassa Woikoski, Boliden Kokkola, Freeport Cobalt ja Kokkola Satama.

Veroja suurteollisuusalueen teollisuusyritykset maksoivat ja tilittivät valtiolle ja kunnille yli 50 miljoonaa euroa. Esimerkiksi yhteisöveroa teollisuusyritykset maksoivat 22,3 miljoonaa euroa, ja teollisuusyritysten tilittämät ennakonpidätykset olivat 19,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi alueen palveluyritysten kasvattavat yhteisöveron ja ennakonpidätysten määrää merkittävästi.

– KIPin kehitys on menestystarina. Teollisuus, kaupunki ja kehitysyhtiö ovat yhdessä luoneet konseptin, jonka avulla olemme onnistuneet jopa lisäämään työllisyyttä alueella. Yhteistyöllä olemme luoneet teollisuudelle loistavat puitteet sijoittua alueelle ja tarjoamaan siellä toimiville merkittäviä synenergiaetuja, sanoo Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

“Viennin arvo odotettua suurempi”

Kokkolan Suurteollisuusalue ry:n hallituksen puheenjohtajan Thomas Slotten mukaan tutkimustulokset ovat KIPin alueen kannalta hyvin positiiviset.

– Viennin arvo oli huomattavasti suurempi kuin osasin odottaa. Viennin merkitys on erittäin tärkeä varsinkin tässä taloudellisessa tilanteessa. Myös yritysten usko tulevaisuuteen on vahva samoin kuin halu kasvaa. Tätä osoittavat sekä kokonaisinvestointien että uusinvestointien määrä, Slotte toteaa.

Hän korostaa lisäksi palveluyritysten vahvaa läsnäoloa. Mikä parasta, palveluyritykset ovat onnistuneet myymään palveluitaan muuallekin Suomeen ja ulkomaille.

– Alueen yritykset eivät ole myöskään turhaan nostaneet esille sitä, kuinka tärkeää niille on saada osaavaa henkilöstöä. Koulutusluvut osoittavat, että tuotteiden valmistus vaatii osaamista, ja kaiken lopputuloksena ovat vahvat vientiluvut. Eikä pidä unohtaa sitäkään, että henkilöstöstä huomattava osa asuu Kokkolan talousalueella, ja heidän yksityinen kulutuksensa on merkittävä tulonlähde muille yrityksille, Slotte jatkaa.

Myös Boliden Kokkola Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Herronen nostaa tutkimustuloksista ensimmäisenä esiin viennin suuren määrän.

– Kaikki tiedämme, että Suomi elää viennistä. Suurteollisuusalueen tuotannosta viennin arvo on noin 1,1 miljardia euroa vuodessa. Nämä vientieurot ovat välttämätön osa niin Keski-Pohjanmaan kuin koko Suomen taloudellista käyttövoimaa.

Viennin lisäksi Herrosen mukaan huomionarvoista on henkilöstön korkea osaaminen. KIPin alueella työskentelee noin 370 korkeakoulun ja yli 1100 ammatillisen perustutkinnon suorittanutta henkilöä.

Tutkimuksen suoritti Tuomo A. Rytkölä, Triangle Partners Oy.

Lisätiedot:

Jonne Sandberg
Kehitysjohtaja, Kokkolan kaupunki
puh. +358 44 7809 093

Thomas Slotte
Hallituksen puheenjohtaja, KIP ry.
puh. +358 50 302 0388

Jarmo Herronen
Toimitusjohtaja, Boliden Kokkola Oy
puh. +358 40 558 2270