Kokkolan keskusta kasvaa ja kehittyy

Kokkolan keskustassa sijaitseva Rautatientorin alue on kaupungin suurimpia kehityshankkeita. Kaikkiaan sadan miljoonan euron hankkeessa alueelle on nousemassa korttelin verran asuntoja, liiketilaa, hotelli, tapahtumakeskus ja parkkitalo.

Keskusta-alueen rakennusohjelma ilmentää Kokkolan tulevaisuudenuskoa ja koko kaupungin pitkäaikaista kehittämistä.
Rautatientorin ja linja-autoaseman alueen kehittämisestä järjestettiin suunnittelukilpailu, jonka voittajaksi valittiin kesällä 2016 Lujatalo Oy:n ehdotus ”DoReMi”. Lujatalon kumppaneina ovat paikalliset NSA Yhtiöt Oy sekä WasaCon Kokkola Oy. Suunnittelukilpailun tuomariston mukaan voittanut suunnitelma on kaupunkikuvallisesti erittäin toimiva. Suunnitelmassa on löydetty hyvä tapa soveltaa uudisrakentamista nykyiseen kaupunkirakenteeseen. Lisäksi rakennusten muotokieli on leimallisen ”kokkolalaista”.

Tarkennetusta suunnitelmasta päätetään viimeistään keväällä 2017, ja rakentaminen alkanee sitä seuraavana vuonna. Rakentaminen etenee vaiheittain, kokonaisuudessaan keskustakorttelin on arvioitu olevan valmis myöhemmin 2020-luvulla. Rakennushanke mahdollistaa samalla kaupungin pidemmän aikavälin kehittämisen. Vuosille 2040-50 ulottuvassa visiossa Kosilan ja ratapihojen alue kasvaa yhteen nykyisen keskusta-alueen kanssa. Vastaavanlainen kehitys on tapahtunut jo asuntomessualueen osalta. Tämä laajentuminen toteuttaa Kokkolan pyrkimystä eheään ja toimivaan kaupunkirakenteeseen.

Valmistuessaan Rautatientorin alue lisää kaivattujen keskusta-asuntojen määrää. Samalla se parantaa entisestään keskusta-alueen palveluja. Ruokakaupat, erikoismyymälät, elokuvateatteri ja konserttisali pitävät huolen siitä, että keskusta-alue ja koko kaupunkikuva on jatkossa entistä eläväisempi.

Kaikki tämä palvelee Kokkolan kasvua. Kokkolassa toimivat yritykset laajentavat toimintaansa ja investoivat kansainvälistymiseen – niillä on jatkuva tarve ammattitaitoiselle työvoimalle. Mitä vetovoimaisempi koko kaupunki on, sitä helpompi yritysten on saada jatkossakin osaavaa henkilöstöä. Kokkolan tapahtumatarjonta sekä urheilu- ja kulttuurielämykset ovat jo nyt erittäin korkealla tasolla. Uusi keskustakortteli antaa myös näille elämyksille entistä upeammat puitteet.

Päivi Korpisalo
Markkinointipäällikkö, KOSEK