Lidl investoi Kokkolaan

Lidl-kauppaketju rakentaa Piispanmäelle noin 2 500-3 000 neliön suuruisen liikerakennuksen päivittäistavarakauppaa varten. Lidlin arvion mukaan kauppa työllistää noin 20-30 henkilöä.

Kokkolan kaupunginhallitus on hyväksynyt Lidlin kanssa valmistellun, noin 2,3 hehtaarin suuruista aluetta koskevan sopimuksen. Lidlillä on tällä hetkellä Kokkolassa myymälä Tervahovin alueella kaupunkikeskustan tuntumassa.