Luonnonvarakeskukselle strateginen toimipiste Kokkolaan

Kokkolan kampusalue saa uuden toimijan, kun Luonnonvarakeskus Luke perustaa kampukselle strategisen toimipisteensä.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Johanna Buchert kertoo, että Luke lähtee toimipaikoissaan hyvin vahvasti kampusyhteistyöhön. Sen takia Kokkolan kampusalue yliopistokeskuksineen on Lukelle äärimmäisen tärkeä yhteistyön rakentamisessa, ja se täydentää Luonnonvarakeskuksen tekemistä biotalouden alalla.

– Keski-Pohjanmaalla varsinkin kemia ja biotalous ovat erittäin vahvoja, samoin elintarvikepuoli. Kaikki nämä asiat kytkeytyvät toisiinsa Luken hakiessa infrastruktuuriyhteistyötä, jossa hyödynnämme toinen toistemme laitteita sekä verkostoidumme eri tekijöiden, kuten opiskelijoiden ja tutkijoiden kanssa, Buchert sanoo.

Hänen mukaansa Luken sijoittuminen Kokkolaan avaa alueelle monia mahdollisuuksia.

– Meidän resurssi ei ole ainoastaan paikallisesti maakunnassa, vaan Luke vyöryy auttamaan alueen elinkeinoelämää ja yrityksiä koko 1300 ihmisen organisaationsa voimalla ja osaamisella. Uskomme vahvasti, että tutkimuksen avulla Suomi nousee biotalouden globaaliksi voittajaksi. Kun tutkimus verkottuu läheisesti elinkeinoelämän kanssa, sitä kautta syntyy voittavia konsepteja.

Luken strateginen toimipaikka aloittaa Kokkolassa huhtikuussa 2017.