Naturresursinstitutet grundar ett strategiskt kontor i Karleby

Campusområdet i Karleby får en ny aktör, när Naturresursinstitutet grundar sitt strategiska kontor där.

Naturresursinstitutets överdirektör inom forskning Johanna Buchert berättar, att naturresursinstitutet vill ha ett starkt campussamarbete på sina verksamhetsorter. Därför är campusområdet i Karleby med sitt universitetscenter ytterst viktigt för Naturresursinstitutet när det gäller att bygga samarbete och det kompletterar Naturresursinstitutets aktioner inom bioekonomin.

– I Mellersta Österbotten är kemi och bioekonomi väldigt starka, likaså livsmedelsbranschen. Alla dessa knyts ihop när Naturresursinstitutet söker samarbete inom infrastruktur, där vi kan dra nytta av varandras apparater samt knyta kontakter med olika aktörer, såsom studerande och forskare, säger Buchert.

Enligt henne öppnar Naturresursinstitutets placering i Karleby många möjligheter för regionen.

– Våra resurser finns inte enbart lokalt i landskapet, utan Naturresursinstitutet rycker in för att hjälpa regionens näringsliv och företag med hela den styrka och kunskap som organisationen på 1300 personer besitter. Vi tror starkt att med hjälp av forskning kommer Finland att bli den globala bioekonomins vinnare. Nya vinnande koncept utvecklas när forskningen har ett nära samarbete med näringslivet.

Naturresursinstitutets kontor öppnar i Karleby i april 2017.