BÅTINDUSTRIN

finnmaster-web

Karleby ligger i det finländska båtbyggandets hjärta, eftersom de företag som verkar i båtbranschen på den österbottniska kusten har en andel på ca 65 procent av den totala finländska båtexporten. Hög kompetens och hundraåriga traditioner syns i båtbyggandet i Karleby, i synnerhet som motorbåtar av toppenkvalitet.

Båtklustret i Karleby och dess närområde är en helhet på över 100 företag och sysselsätter ca 1500 personer. I företagen tillverkas flera internationellt kända högklassiga varumärken för fritidsbruk. Därtill exporteras det från Karleby till exempel specialbåtar skräddarsydda för myndighetsbruk.

En av styrkorna i vårt båtbyggande är det omfattande planerings- och underleverantörsnätverket. Materialanskaffningarna löper flexibelt via de färdiga internationella nätverken och nya experter utbildas kontinuerligt till båtbranschen.

När det i regionen i tillägg till dessa också finns bland annat hög kompetens inom komposit och aluminium, tillverkning av krävande framdrivningssystem samt internationella underhållstjänster och ett utmärkt tomtutbud vid havet, erbjuder Karleby optimala förhållanden speciellt för utveckling och tillverkning av nya hybridmotorbåtar på 40-60 fot.