Nextjet ökar antalet avgångar från Kronoby till Sverige

Flygbolaget Nextjet ökar markant antalet avgångar från Karleby-Jakobstad flygplats i Kronoby till Sverige.

Från och med den 12 mars flyger bolaget från Kronoby till Stockholm 26 gånger i veckan, istället för de nuvarande 14 turerna. Samtidigt erbjuder Nextjet en ny tjänst, när bolaget börjar trafikera från Kronoby via Umeå till Göteborg från och med den 12 mars.

Antalet passagerare mellan Kronoby och Arlanda ökade med över 10% i fjol. Enligt Nextjets pressmeddelande kommer Stockholmsrutten, tack vare bolagets samarbetsnätverk, att erbjuda företagen även flexibla förbindelser från Arlanda till olika delar av världen.

Rutten Kronoby-Umeå-Göteborg i sin tur tjänar i synnerhet veckoslutstrafiken från fredag till söndag.

Kelibers kemifabrik till KIP:s område

Gruvbolaget Keliber har beslutat att bygga sin litiumfabrik på Kokkola Industrial Parks område.

– Efter omfattande och noggrann undersökning beslöt vi att bygga litiumfabriken på KIP:s område i Karleby. På beslutet inverkade i synnerhet den färdiga infrastrukturen på KIP:s område, tillgången på flera råvaror och tjänster samt ur miljösynvinkel sett de lösningar för vattenrening och avfallshantering som redan finns på området, konstaterar Kelibers verkställande direktör Pertti Lamberg.

Därutöver erbjuder kemifabrikens läge i Karleby enligt honom Keliber större flexibilitet i olika marknadssituationer i framtiden.

– Vi ser också att detta beslut har en positiv inverkan på förhandlingarna om finansieringen av vår litiumproduktion och på genomförandet av finansieringslösningen, fortsätter Lamberg.

Modell för två orter

Keliber fortsätter att förbereda litiumproduktionen som en lösning för två produktionsanläggningsorter. Bolagets litiumförekomster och kommande gruvor finns i Kaustby, Karleby och Kronoby.

Malmen som utvinns ur gruvorna anrikas vid anrikningsverket som byggs i Kalavesi i Kaustby. Litiumfabriken där anrikat malm vidareförädlas till litiumkarbonat byggs på KIP:s område i Karleby. På KIP:s område finns färdig och stadig industriell infrastruktur. Likaså finns flera av de råvaror och tjänster som Keliber behöver tillgängliga på området. På området finns också färdiga lösningar för vattenrening och avfallshantering.

På området finns flera viktiga aktörer inom kemiindustrin som fabriken samarbetar med bland annat i tjänster som passerkontroll, bevakning och säkerhet, brand- och räddningsuppgifter samt lagstadgad miljökontroll.

Film på basis av populär bokserie i Tyskland spelas in i Karleby

“Unik möjlighet att marknadsföra Karleby”

I början av augusti startar inspelningarna i Karleby av en film för hela familjen som tysk-finsk samproduktion. Filmen baserar sig på bokserien Matti und Sami som är populär i Tyskland. Karleby har valts till inspelningsplats, eftersom huvudpersonerna i filmen tycker att en stad i Finland är världens bästa plats för en sommarstuga.

Enligt Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg är det utmärkt på många sätt att Karleby valts till inspelningsplats i Finland.

– I samband med filminspelningarna anlitas lokala företag och olika tjänster köps för ett betydande belopp. Vi talar om en sexsiffrig summa. Dessutom är detta ett unikt tillfälle att marknadsföra Karleby på den tyska marknaden, säger Sandberg. Filmens produktionsbolag är Lieblingsfilm GmbH och produktionsbolaget Aamu (producent av filmen Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv) fungerar som finländsk samproducent.

– Vi har redan goda erfarenheter av orten som inspelningsplats. Utöver ett täckande serviceutbud finns det i Karleby också fina platser som kan användas under inspelningen. Även stadens aktivitet hade stor betydelse då beslut fattades. Nu kan vi dessutom anlita en ljudplanerare från orten, Heikki Kossi från H5 Film Sound Oy, berättar produktionskoordinator Matti Sipiläinen från Elokuvayhtiö Aamu.

Verkställande direktör Jaska Pensaari vid Karleby Turism är glad att det blir fler filmproduktioner i staden efter filmen Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv. För turistbyrån innebär filmen, som har premiär i februari 2018 i Tyskland och Finland, arbetsfyllda tider. Visit Finland har visat intresse att göra Finland mera känt i Tyskland med hjälp av filmen och Karleby.

– Det samnordiska projektet Arctic Image och Mellersta Österbottens utbildningskoncern har deltagit aktivt i arbetet att marknadsföra orten som inspelningsplats. Då Karleby nu presenteras i filmen för den tyska publiken som världens bästa sommarstugeort så måste vi också svara på ropet, påminner Pensaari.

Om marknadsföringsdimensionen i anknytning till filmen förverkligas i praktiken innebär detta att turister från Tyskland reser till Karleby för att bekanta sig med platserna där filmens händelser utspelar sig.

– Vi startar omedelbart bland annat planeringen av olika inkvarteringspaket. En del av besökarna tar säkert in på hotell, men vi måste också kunna säkerställa tillräcklig stugkapacitet för de kunder som uttryckligen vill bo i en sommarstuga.

För inspelningarna i Karleby anställs från Finland utöver ljudplaneraren och kompositören också bland annat en ljudtekniker, organisatör, kostymarbetare samt bomoperatör. I huvudrollerna bland de finska skådespelarna ses Tommi Korpela och Eero Milonoff.

Mer information:

Jonne Sandberg
Utvecklingsdirektör
Karleby stad
tfn +358 44 780 9093

Jaska Pensaari
Verkställande direktör
Karleby Turism
tfn +358 40 557 6295

Matti Sipiläinen
Produktionskoordinator
Elokuvayhtiö Aamu
tfn +358 40 757 8865

De främsta varumärken från Karleby presenterar sig på båtmässan

Nord Star 47 SCY
Nord Star 47 SCY

Vene 17 Båt -mässan i Helsingfors är båtbranschens stora årliga evenemang i Finland och Nordeuropa. Båttillverkningen i Karleby är känd för sina många internationellt erkända varumärken som också i år är välrepresenterade i Mässcentret 10-19. februari.

I Helsingfors presenterar Linex-Boat Finlands största glasfibertillverkade serieproducerade båt genom tiderna, Nord Star 47 SCY.

– Vi har konstaterat att vårt varumärke säljer bäst t.ex. i Norge, Ryssland, Frankrike och USA, alltså på marknader, där man har övergått till dyrare och mer individuella båtar. Nord Star 47 Semi Custom Yacht är uttryckligen en båt, som kan skräddarsys ganska långt enligt kundens egna önskemål, berättar Olli Lindkvist, VD för Linex-Boat Oy.

Som resultat av det nästan fyra år långa utvecklingsarbetet skapades en båt på nästan 15 meter, med lättframkomliga walk-around deck samt lyxig inredning. Den första båten som såldes till Norge kostade ca 1,2 miljoner euro.

– Vi har ett flertal färdiga preliminära avtal och våra kunder kommer till Helsingfors från olika håll i världen för att bekanta sig med nyheten. Ifall bl.a. de förhandsförväntningar som de preliminära avtalen grundar sig på uppfylls, kan produktionen bli en utmaning för oss. Båtens tillverkning tar ca 3 000-4 000 timmar, vilket betyder att 47 SCY sysselsätter också båtbranschens underleverantörer i stor grad, säger Lindkvist.

Bolagets nya landvinningar representeras av den 13 meter långa taxiversionen av Nord Star 40-båten. Den första av dem har också sålts till Nordnorge.

Fyra nyheter från Finn-Marin

Finn-Marin erbjuder fyra nyheter för säsongen 2017, och de presenteras alla i Helsingfors. Av Grandezza-båtar kan man bekanta sig med den minsta nykomlingen, Grandezza 25 S, av glasfiberbåtar Finnmaster S6 samt av Husky-båtar med aluminiumskrov den mindre modellen R5 samt den större Husky R8s. Utrustad med 350 hästkrafters motor är den sistnämnda ett sportigt flaggskepp för hela serien.

Under förra säsongen gick försäljningen i hemlandet av speciellt Finnmaster-båtar i en helt annan riktning jämfört med den allmänna utvecklingen i branschen. Enligt Finn-Marin Oy:s verkställande direktör Raimo Kielinen ökade marknadsandelen rejält efter att Finnmaster-båtarna anslutit sig även i Finland till Yamaha-återförsäljarnätverkets distribution via Kesko.

– Kielinen konstaterar att marknadsutsikterna är mycket positiva i Finland för såväl Husky som Grandezza 25S utöver Finnmaster.

Under säsongen 2016 ökade omsättningen för Finn-Marin med närmare 40 procent. Samma positiva utveckling fortsätter fortfarande. Inför båtmässan hade omsättningen ökat med 15 procent jämfört med förra säsongen.

– Av de nordiska länderna har Sverige och Norge förblivit starka, och därtill har vi kommit bra igång både i England och Schweiz. Tanken är att kontinuerligt utvidga återförsäljarnätverket till olika håll i Europa, berättar den verkställande direktören.

”Goda förutsättningar för livlig handel”

Sarins Båtar Oy Ab:s vd Thomas Sarin som befinner sig på Seattle Boat Show i USA ser tydliga positiva tecken inom båtbranschen.

– Åtminstone i Europa verkar riktningen vara mycket positiv. På båtmässan i Düsseldorf i början av januari gjorde man affärer och mässan var den bästa sedan år 2008. Det verkar som att det börjar hända saker även på segelbåtssidan. Båtbranschen i Karleby har mycket jobb och orderstocken är lång, gläds Sarin.

I Helsingfors finns bolagets båtar i en stor monter, med allt som allt fyra Sargo-båtar. Bland dem finns SARGO 33, som visas för första gången på vintermässan. VD:n tror, att handeln blir livligare än den varit under de fem föregående åren.

Av bolagets försäljning är andelen som går på export närmare 90 procent. Norge och Sverige hör till de viktigaste exportländerna, men försäljningen av Sargo-båtar är också stor till andra delar av Europa samt till USA och Japan.

I januari tog Sarins båtar i bruk en ny, i Finland sällsynt slutmonterings- och testningshall för båtar.

– I innehallen kan vi göra alla nödvändiga testningar även under vintern. När vi skickar ut båtar till olika delar av världen, är det viktigt att testa dem grundligt innan de levereras. I anslutning av hallen byggs också en hamn, där kunderna kan bekanta sig med båtarna i lugn och ro när vi överlåter dem direkt från fabriken, fortsätter Sarin.

Hallinvesteringen möjliggör ca 30 procents ökning i produktionen för bolaget.

KIP rf 10 år

Det gyllene provröret delades ut till Vesa Pihlajamaa (andra från vänster) och Ulf Borg samt till Harri Natunen som saknas på bilden. Priset överläts av KIP rf:s styrelseordförande Stefan Brännkärr (till vänster) och styrelsemedlem Olli-Matti Airiola. Bild: Jorma Uusitalo
Det gyllene provröret delades ut till Vesa Pihlajamaa (andra från vänster) och Ulf Borg samt till Harri Natunen som saknas på bilden. Priset överläts av KIP rf:s styrelseordförande Stefan Brännkärr (till vänster) och styrelsemedlem Olli-Matti Airiola. Bild: Jorma Uusitalo

Föreningen för Karleby Storindustriområde som verkar i Kokkola Industrial Park är 10 år. Föreningen grundades för att bland annat främja attraktiviteten av Karleby storindustriområde som etableringsplats för företag och sammanslutningar samt för att förbättra de allmänna verksamhetsbetingelserna för affärsverksamheten i området.

– Storindustriområdet har på alla sätt varit en framgångshistoria. För att Kokkola Industrial Parks ka fortsätta sin framgångsrika historia även i framtiden, krävs att tillväxten fortsätter och att man strävar efter en allt bättre produktivitet och skapar nya spjutspetsar, säger Tuomo A. Rytkölä från Triangle Partners Oy, som verkade som sakkunnig i samband med att föreningen grundades.

KIP rf grundades enligt Rytkölä mitt i ett stort brytningsskede. De lokala fabriksdirektörerna reagerade långsiktigt på förändringen. Uppdragsgivarna bestod av OnePoint, Boliden, Fortum och dåvarande OMG Kokkola Chemicals.

– Karleby Storindustriområde är ett resultat av en evolution som påverkats av många olika ägarstrukturmönster för ett tiotal år sedan. Samtidigt pågick en global omvälvning inom industrin, där man stängde fabriker även på orter med traditionell skogsindustri. I Karleby förstod fabriksdirektörerna att om man inte börjar reda ut gemensamma riktlinjer för storindustriområdet kan resultatet vara en upplösning, berättar Rytkölä om bakgrunden till de orsaker som ledde till att föreningen grundades.

Inspiration sökte man bland annat från Industripark Höchst och BASF:s Ludwigshafen i Tyskland.

Hög kompetens, bättre säkerhet

Enligt Rytkölä är den höga kompetensen en av orsakerna till Karleby Storindustriområdes framgång. Produktionsprocesserna inom primärindustrin omfattar numera väldigt mycket intelligenta och högteknologiska lösningar.

– Bland de företag som är medlemmar i föreningen är utbildningsnivån rent av svindlande hög. Företagen använder lyckade program för kompletterande och fortsatt utbildning, och utbildningsorganisationerna i Karlebyregionen har uppenbarligen beaktat kompetensbehoven inom industrin i sitt eget utbildningsutbud. I finländsk skala har den ökade betydelsen av personalens kompetens inom primärindustrin skett gömt från den stora allmänheten.

– Det finns inget annat än den höga kompetensen som förklarar att det är lönsamt att transportera hit råvaror från andra sidan jordklotet och därefter sälja produkterna konkurrenskraftigt till exempel till marknaden i Asien, fortsätter Rytkölä och betonar att styrkan hos Karleby Storindustriområde framför allt grundar sig på KIP-företagens verksamhet.

Olli-Matti Airiola, som är vd för KIP Service som producerar tjänster för storindustriområdet och även är medlem i KIP rf:s styrelse, säger att många företag har förstått nyttan med en gemensam handlingskultur tack vare föreningen.

– Tillsammans kan man till exempel märkbart förbättra säkerheten i området. Inom ramen för KIP rf:s verksamhet har vi kunnat dela med oss av sådana praxis som visat sig fungera, både när det gäller säkerhetslösningar och till exempel miljöfrågor, konstaterar Airiola.

KIP rf:s gyllene provrör

På KIP rf:s 10-årsjubileumsfest delade föreningen ut sina första tre gyllene provrör för förtjänstfullt arbete för Karleby storindustriområde. Gyllene provrör delades ut till Harri Natunen, Vesa Pihlajamaa och Ulf Borg.

Natunen verkade som verkställande direktör för Outokumpu Kokkola Zinc Oy och senare för Boliden Kokkola Oy, och han har varit en aktiverande kraft i fördjupandet av samarbetet mellan Kemiras och Outokumpus fabriksområden 2004.

Vesa Pihlajamaa deltog i arbetet med att skapa ny serviceaffärsverksamhet i samband med ändringarna i ägararrangemangen för Kemiras fabriker i Karleby i mitten av 2000-talet. Han har dessutom varit aktiv i arbetet med att grunda föreningen, och fortsatte aktivt med arbetet under föreningens första tid.

Ulf Borg hade en hög post i storindustriområdet då han arbetade som chef för Fortums kraftverk i Karleby. På den tiden deltog Borg i att skapa en samarbetsanda i KIP-området. Under åren 2006–2008 var han den första ordföranden för föreningen för Karleby storindustriområde rf.

Naturresursinstitutet grundar ett strategiskt kontor i Karleby

Campusområdet i Karleby får en ny aktör, när Naturresursinstitutet grundar sitt strategiska kontor där.

Naturresursinstitutets överdirektör inom forskning Johanna Buchert berättar, att naturresursinstitutet vill ha ett starkt campussamarbete på sina verksamhetsorter. Därför är campusområdet i Karleby med sitt universitetscenter ytterst viktigt för Naturresursinstitutet när det gäller att bygga samarbete och det kompletterar Naturresursinstitutets aktioner inom bioekonomin.

– I Mellersta Österbotten är kemi och bioekonomi väldigt starka, likaså livsmedelsbranschen. Alla dessa knyts ihop när Naturresursinstitutet söker samarbete inom infrastruktur, där vi kan dra nytta av varandras apparater samt knyta kontakter med olika aktörer, såsom studerande och forskare, säger Buchert.

Enligt henne öppnar Naturresursinstitutets placering i Karleby många möjligheter för regionen.

– Våra resurser finns inte enbart lokalt i landskapet, utan Naturresursinstitutet rycker in för att hjälpa regionens näringsliv och företag med hela den styrka och kunskap som organisationen på 1300 personer besitter. Vi tror starkt att med hjälp av forskning kommer Finland att bli den globala bioekonomins vinnare. Nya vinnande koncept utvecklas när forskningen har ett nära samarbete med näringslivet.

Naturresursinstitutets kontor öppnar i Karleby i april 2017.

LokalTapiola rekryterar personal till Karleby

LähiTapiola Palvelut Oy ökar personalantalet i sin enhet i Karleby. I början av maj ska ett helt nytt tjänsteteam installeras i Karleby, och företaget rekryterar som bäst personal till teamet. En förman och 17 medarbetare ska rekryteras till teamet. Efter personalökningen kommer antalet medarbetare i enheten i Karleby att stiga till 58 medarbetare.

– LähiTapiola Palvelut producerar ersättningstjänster och kundservice för LokalTapiolas regionbolag. Det nya teamet koncentrerar sig på att kontakta befintliga kunder. I praktiken är det fråga om försäljningsjobb samt att på ett allmänt plan ha hand om kundrelationerna, berättar Jenni Mäkitalo, direktör för de gemensamma tjänsterna vid LähiTapiola Palvelut.

– Det nya tjänsteteamet grundas i Karleby, eftersom vi vill stärka våra svenskspråkiga tjänster. En ytterligare styrka i Karleby är att omsättningen av personalen har traditionellt sett varit liten, konstaterar Mäkitalo.

Nya webbsidor

Karleby har tack vare den starka utvecklingen under 2000-talet blivit ett finländskt tillväxtcentrum. Regionens mångsidiga näringsstruktur, lång erfarenhet av internationell handel, goda förbindelser, kompetent och engagerad arbetskraft samt högklassig utbildning och FUI-verksamhet erbjuder en utmärkt grund för en fortsatt positiv utveckling.

I Karleby vill man arbeta hårt för att kunna skapa nya tillväxtberättelser även i framtiden. Invest in Kokkola-webbplatsen erbjuder information för dem som är intresserade av att vara delaktiga i den dynamiska tillväxtmiljön.

På webbplatsen finns bl.a. de viktigaste kontaktuppgifterna. Via dem kan man få ytterligare information on de möjligheter som Karleby erbjuder.

Lidl investerar i Karleby

Affärskedjan Lidl bygger en 2 500-3 000 kvadratmeter stor affärsfastighet för dagligvaruhandel vid Biskopsbacken. Enligt Lidls beräkningar kommer affären att sysselsätta ca 20-30 personer.

Avtalet som förberetts tillsammans med Lidl gäller ett område på ca 2,3 hektar och har godkänts av Karlebys stadsstyrelse. Lidl har för tillfället en affär i Karleby på Tjärhovsvägen intill stadens centrum.