BIOEKONOMI

artikkeli-cleantech-kokkola

Nordeuropas mest betydande kemikluster som ligger i Karleby samt den exceptionellt starka koncentrationen inom metallbranschen har skapat cleantech-kunnande av mycket hög kvalitet i området. Detta kunnande har utvidgats från de stora internationella industriföretagen till tiotals små och medelstora företag samt till områdets utbildningsenheter.

Karleby har också utmärkta förutsättningar att fungera som en pilotstad, där man utvecklar nya produkter, tjänster och lösningar, som anknyter till byggande och boende enligt hållbar utveckling, automatisering och digitalisering av omfattande energisystem samt insamling och långvarig lagring av solenergi.

Tillväxtutsikterna inom Karlebys kompetensområden är globalt sett betydande. Därför vill vi vara med och utveckla en innovativ cleantech-miljö, där branschföretagen har möjligheter till tillväxt och internationalisering genom att använda sitt eget cleantechkunnande.