Coastline 2016-2017

Nya Coastline lyfter fram de österbottniska exportframgångarna. Av den österbottniska industriproduktionen går över 70 procent på export, medan motsvarande siffra för hela landet är 50 procent.
För första gången har Coastline också publicerats som en gedigen webbtidning. http://www.coastline.fi/coastline.fi