FÖR INVESTERARE

TOMTUTBUD

Företags- och industritomter.

ARBETSKRAFT

Det mångsidiga utbildningsutbudet på finska, svenska och engelska stöder företagens olika arbetskraftsbehov. I tillägg till yrkesutbildning på andra stadiet erbjuds det i vårt område både yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning medan utbildningskanalerna leder till allt från proffs inom yrkesutbildningsnivå till doktorsexamen.

Vid Karleby universitetscenter Chydenius kan man avlägga magisterprogram inom socialarbete samt kemi och kemisk teknik och det erbjuds vuxenutbildning för klasslärare samt magisterprogram inom datateknik.

Vid Centria yrkeshögskola är alternativen till exempel högre YH-examen inom teknik, högre YH-examen inom företagsekonomi samt International Business Management.

Det finns en stark tradition i att den unga arbetskraften i regionen bosätter sig i den egna hemtrakten. Till exempel av de från Centria yrkeshögskola utexaminerade sysselsatta fick 75 % arbete i österbottniska landskap.

Utbildning som skräddarsys för företagen stöds också av det intensiva samarbetet med arbetskraftsservicen.

STÖD OCH FINANSIERING

Karleby och Mellersta Österbottens landskap hör till ett så kallat specialstödområde på basis av den glesa bebyggelsen. Karleby har stor nytta av denna särställning när det gäller allokeringen av EU-medel.