HANDEL & TJÄNSTER

artikkeli-kauppa-kokkola

Karleby har utvecklats till ett betydande centrum för daglig- och specialvaruhandeln. De möjligheterna som handeln och tjänsterna erbjuder har intresserat flertaliga inhemska och internationella handelskedjor som investerat i Karleby. Utöver dessa blir utbudet mångsidigare med specialaffärer inom olika branscher.

Den mest betydande affärskoncentrationen utanför stadens centrum är beläget på Heinolaområdet, där det finns stora enheter speciellt inom handeln. Nästa stora utvecklingsmål inom handeln är området vid Biskopsbacken, vars läge är logistiskt intressant.

Karleby stad investerar långsiktigt också på utvecklingen av den kommersiella stadskärnan. Karleby har ju också fått den riksomfattande utmärkelsen Vuoden kaupunkikeskusta (Årets stadskärna).

Under de tio senaste åren har de privata investeringarnas andel i Karleby centrum varit närmare 80 miljoner euro. De kommande investeringarna i Järnvägstorgets resecentral, evenemangcentret samt underjordiska parkeringsutrymmen stärker ytterligare handelns verksamhetsförutsättningar i stadskärnan.

Enligt utredningar blir Karlebys kommersiella ställning allt starkare även i fortsättningen tack vare den positiva befolkningsutvecklingen samt den ökande köpkraften. Köpkraftens tillväxt riktas till både daglig- och specialvaruhandeln, och till följd av detta behövs fortfarande allt större arealer till detaljhandelns behov.