Kelibers kemifabrik till KIP:s område

Gruvbolaget Keliber har beslutat att bygga sin litiumfabrik på Kokkola Industrial Parks område.

– Efter omfattande och noggrann undersökning beslöt vi att bygga litiumfabriken på KIP:s område i Karleby. På beslutet inverkade i synnerhet den färdiga infrastrukturen på KIP:s område, tillgången på flera råvaror och tjänster samt ur miljösynvinkel sett de lösningar för vattenrening och avfallshantering som redan finns på området, konstaterar Kelibers verkställande direktör Pertti Lamberg.

Därutöver erbjuder kemifabrikens läge i Karleby enligt honom Keliber större flexibilitet i olika marknadssituationer i framtiden.

– Vi ser också att detta beslut har en positiv inverkan på förhandlingarna om finansieringen av vår litiumproduktion och på genomförandet av finansieringslösningen, fortsätter Lamberg.

Modell för två orter

Keliber fortsätter att förbereda litiumproduktionen som en lösning för två produktionsanläggningsorter. Bolagets litiumförekomster och kommande gruvor finns i Kaustby, Karleby och Kronoby.

Malmen som utvinns ur gruvorna anrikas vid anrikningsverket som byggs i Kalavesi i Kaustby. Litiumfabriken där anrikat malm vidareförädlas till litiumkarbonat byggs på KIP:s område i Karleby. På KIP:s område finns färdig och stadig industriell infrastruktur. Likaså finns flera av de råvaror och tjänster som Keliber behöver tillgängliga på området. På området finns också färdiga lösningar för vattenrening och avfallshantering.

På området finns flera viktiga aktörer inom kemiindustrin som fabriken samarbetar med bland annat i tjänster som passerkontroll, bevakning och säkerhet, brand- och räddningsuppgifter samt lagstadgad miljökontroll.