KEMI

artikkeli-kemia-teollisuusalue-kokkola
Kokkola Industrial Park

Nordeuropas mest betydande kemikluster Kokkola Industrial Park (KIP) ligger i Karleby. Tio industriella aktörer samt över 70 serviceföretag har etablerat sig på Kokkola Industrial Parks område. Värdet på storindustriområdets export är 1,1 miljarder euro per år medan områdets företag sysselsätter direkt 2 200 personer.

Framtidens affärsmöjligheter anses vara ljusa. Företagen på KIPs område investerade under åren 2010-2014 sammanlagt 413 miljoner euro. De största investerarna var bl.a. Woikoski, Boliden Kokkola, Freeport Cobalt och Karleby hamn. Samtidigt skapades 200 nya arbetsplatser på storindustriområdet.

Det utmärkta logistiska läget, tillgången på arbetskraft samt forskning och utveckling som representerar internationell spetskompetens stöder kemiklustrets verksamhet.

Karleby hamn är Finlands tredje största allmänna hamn, och därtill har man också investerat betydande summor i bantrafikens kapacitet. Till flygplatsen är det bara 20 km från Karleby centrum.

Utbildningsnätverket som skapats i Karlebyområdet erbjuder utbildningskanaler från yrkesinriktad utbildning till doktorsexamen. Tack vare detta är det möjligt att utbilda proffs inom kemisk teknik till företagens behov enligt skräddarsydda utbildningsprogram. Karleby universitetscenter Chydenius forskningsteam samt Centria yrkeshögskolas och företagens forskare möts i forskningslaboratoriet och provfabriken på campusområdet i Karleby.

Det befintliga kemiklustret, dess mångsidiga synergieffekter samt fungerande infra skapar intressanta förutsättningar också för nya teknologier och produkter som skapas genom att förena kemi och bioekonomi. Samtidigt växer behovet av annorlunda tjänsteproduktion. När det på KIPs område därtill finns 70 hektar ledig plug in-färdig tomtmark, har vi i Karleby en enastående miljö för även helt ny framgångsrik affärsverksamhet.