KIP rf 10 år

Det gyllene provröret delades ut till Vesa Pihlajamaa (andra från vänster) och Ulf Borg samt till Harri Natunen som saknas på bilden. Priset överläts av KIP rf:s styrelseordförande Stefan Brännkärr (till vänster) och styrelsemedlem Olli-Matti Airiola. Bild: Jorma Uusitalo
Det gyllene provröret delades ut till Vesa Pihlajamaa (andra från vänster) och Ulf Borg samt till Harri Natunen som saknas på bilden. Priset överläts av KIP rf:s styrelseordförande Stefan Brännkärr (till vänster) och styrelsemedlem Olli-Matti Airiola. Bild: Jorma Uusitalo

Föreningen för Karleby Storindustriområde som verkar i Kokkola Industrial Park är 10 år. Föreningen grundades för att bland annat främja attraktiviteten av Karleby storindustriområde som etableringsplats för företag och sammanslutningar samt för att förbättra de allmänna verksamhetsbetingelserna för affärsverksamheten i området.

– Storindustriområdet har på alla sätt varit en framgångshistoria. För att Kokkola Industrial Parks ka fortsätta sin framgångsrika historia även i framtiden, krävs att tillväxten fortsätter och att man strävar efter en allt bättre produktivitet och skapar nya spjutspetsar, säger Tuomo A. Rytkölä från Triangle Partners Oy, som verkade som sakkunnig i samband med att föreningen grundades.

KIP rf grundades enligt Rytkölä mitt i ett stort brytningsskede. De lokala fabriksdirektörerna reagerade långsiktigt på förändringen. Uppdragsgivarna bestod av OnePoint, Boliden, Fortum och dåvarande OMG Kokkola Chemicals.

– Karleby Storindustriområde är ett resultat av en evolution som påverkats av många olika ägarstrukturmönster för ett tiotal år sedan. Samtidigt pågick en global omvälvning inom industrin, där man stängde fabriker även på orter med traditionell skogsindustri. I Karleby förstod fabriksdirektörerna att om man inte börjar reda ut gemensamma riktlinjer för storindustriområdet kan resultatet vara en upplösning, berättar Rytkölä om bakgrunden till de orsaker som ledde till att föreningen grundades.

Inspiration sökte man bland annat från Industripark Höchst och BASF:s Ludwigshafen i Tyskland.

Hög kompetens, bättre säkerhet

Enligt Rytkölä är den höga kompetensen en av orsakerna till Karleby Storindustriområdes framgång. Produktionsprocesserna inom primärindustrin omfattar numera väldigt mycket intelligenta och högteknologiska lösningar.

– Bland de företag som är medlemmar i föreningen är utbildningsnivån rent av svindlande hög. Företagen använder lyckade program för kompletterande och fortsatt utbildning, och utbildningsorganisationerna i Karlebyregionen har uppenbarligen beaktat kompetensbehoven inom industrin i sitt eget utbildningsutbud. I finländsk skala har den ökade betydelsen av personalens kompetens inom primärindustrin skett gömt från den stora allmänheten.

– Det finns inget annat än den höga kompetensen som förklarar att det är lönsamt att transportera hit råvaror från andra sidan jordklotet och därefter sälja produkterna konkurrenskraftigt till exempel till marknaden i Asien, fortsätter Rytkölä och betonar att styrkan hos Karleby Storindustriområde framför allt grundar sig på KIP-företagens verksamhet.

Olli-Matti Airiola, som är vd för KIP Service som producerar tjänster för storindustriområdet och även är medlem i KIP rf:s styrelse, säger att många företag har förstått nyttan med en gemensam handlingskultur tack vare föreningen.

– Tillsammans kan man till exempel märkbart förbättra säkerheten i området. Inom ramen för KIP rf:s verksamhet har vi kunnat dela med oss av sådana praxis som visat sig fungera, både när det gäller säkerhetslösningar och till exempel miljöfrågor, konstaterar Airiola.

KIP rf:s gyllene provrör

På KIP rf:s 10-årsjubileumsfest delade föreningen ut sina första tre gyllene provrör för förtjänstfullt arbete för Karleby storindustriområde. Gyllene provrör delades ut till Harri Natunen, Vesa Pihlajamaa och Ulf Borg.

Natunen verkade som verkställande direktör för Outokumpu Kokkola Zinc Oy och senare för Boliden Kokkola Oy, och han har varit en aktiverande kraft i fördjupandet av samarbetet mellan Kemiras och Outokumpus fabriksområden 2004.

Vesa Pihlajamaa deltog i arbetet med att skapa ny serviceaffärsverksamhet i samband med ändringarna i ägararrangemangen för Kemiras fabriker i Karleby i mitten av 2000-talet. Han har dessutom varit aktiv i arbetet med att grunda föreningen, och fortsatte aktivt med arbetet under föreningens första tid.

Ulf Borg hade en hög post i storindustriområdet då han arbetade som chef för Fortums kraftverk i Karleby. På den tiden deltog Borg i att skapa en samarbetsanda i KIP-området. Under åren 2006–2008 var han den första ordföranden för föreningen för Karleby storindustriområde rf.