Lidl investerar i Karleby

Affärskedjan Lidl bygger en 2 500-3 000 kvadratmeter stor affärsfastighet för dagligvaruhandel vid Biskopsbacken. Enligt Lidls beräkningar kommer affären att sysselsätta ca 20-30 personer.

Avtalet som förberetts tillsammans med Lidl gäller ett område på ca 2,3 hektar och har godkänts av Karlebys stadsstyrelse. Lidl har för tillfället en affär i Karleby på Tjärhovsvägen intill stadens centrum.