LokalTapiola rekryterar personal till Karleby

LähiTapiola Palvelut Oy ökar personalantalet i sin enhet i Karleby. I början av maj ska ett helt nytt tjänsteteam installeras i Karleby, och företaget rekryterar som bäst personal till teamet. En förman och 17 medarbetare ska rekryteras till teamet. Efter personalökningen kommer antalet medarbetare i enheten i Karleby att stiga till 58 medarbetare.

– LähiTapiola Palvelut producerar ersättningstjänster och kundservice för LokalTapiolas regionbolag. Det nya teamet koncentrerar sig på att kontakta befintliga kunder. I praktiken är det fråga om försäljningsjobb samt att på ett allmänt plan ha hand om kundrelationerna, berättar Jenni Mäkitalo, direktör för de gemensamma tjänsterna vid LähiTapiola Palvelut.

– Det nya tjänsteteamet grundas i Karleby, eftersom vi vill stärka våra svenskspråkiga tjänster. En ytterligare styrka i Karleby är att omsättningen av personalen har traditionellt sett varit liten, konstaterar Mäkitalo.