TIETOA SIJOITTUJALLE

TONTTITARJONTAA

Liike- ja teollisuustontit

TYÖVOIMAA

Monipuolinen suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen koulutustarjonta tukee yritysten erilaisia työvoimatarpeita. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen lisäksi alueellamme on tarjolla sekä ammattikorkeakoulutusta että yliopistokoulutusta koulutusväylien johtaessa ammatillisen tason osaajista aina tohtoritason tutkintoihin.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa voi suorittaa sosiaalityön maisteriopintoja, kemian ja kemiantekniikan maisteriopintoja, luokanopettajien aikuiskoulutusopintoja sekä tietotekniikan maisteriopintoja.

Centria-ammattikorkeakoulussa vaihtoehtoina ovat esimerkiksi tekniikan ylempi AMK-tutkinto, liiketalouden ylempi AMK-tutkinto sekä International Business Management.

Alueen nuori työvoima asettuu perinteisesti vahvasti omalle kotiseudulleen. Esimerkiksi Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuneista työllisistä 75 prosenttia työllistyi pohjalaismaakuntiin.

Yrityksille räätälöitävää koulutusta tukee lisäksi tiivis yhteistyö työvoimapalveluiden kanssa.

TUET JA RAHOITUS

Kokkola ja Keski-Pohjanmaan maakunta kuuluvat niin sanottuun harvan asutuksen erityistukialueeseen. Kokkola hyötyy merkittävästi tästä erityisasemastaan EU-varojen kohdentamisessa.