Veneteollisuus maailman huippua

Veneteollisuus on yksi Kokkolan vahvoista toimialoista, alueella valmistetaan useampia maailmalla tunnettuja huippuluokan moottorivenebrändejä. Erikoisosaamisen ympärille on rakentunut vahva klusteri. Pohjanmaan rannikolla valmistettujen veneiden osuus on jo kaksi kolmasosaa Suomen koko veneviennin arvosta.

Veneenrakennuksella on Kokkolassa pitkät perinteet. Satamasta on purjehdittu maailmalle kauppaa käymään jo 1500-luvulta lähtien. Laatuveneissä käsityön osuus on suuri, ja tämä venesuunnitteluun ja materiaaleihin liittyvä tietotaito on jalostunut vuosisatojen saatossa sukupolvelta toiselle.

Menestyksen taustalla on selkeä erikoistuminen. Kokkolassa on erikoistuttu moottoriveneisiin, eteläinen naapuri Pietarsaari on tunnettu purjeveneistään. Yritysten kilpailukeinona on myös erittäin korkea laatu sekä tunnistettava muotoilu.

Venealan klusteriin kuuluu Kokkolassa 20 yritystä, koko maakunnassa alan yrityksiä on noin sata. Näiden joukossa on niin kansainvälisiä huippubrändejä kuin omaan vaativaan erikoisalueeseensa keskittyneitä alihankkijoita. Alueella valmistetaan moottoriveneitä niin vapaa-aikaan kuin viranomaiskäyttöön.

Vientimarkkinoina on käytännössä koko maailma, paljon veneitä menee lähialueille Pohjoismaihin ja Venäjälle. Kansainvälistyminen lähti aikoinaan liikkeelle luontevasti, ruotsin kielen osaaminen teki naapurimaihin laajentumisen helpoksi.

Venealan yrityksissä työskentelee Kokkolassa 500 alan ammattilaista, koko maakunnassa kolme kertaa enemmän. Yritykset ovat itse kouluttaneet satoja nuoria osaavan työvoiman varmistamiseksi. Klusteri on riittävän iso: se kattaa kaikki veneiden rakentamisessa tarvittavat palvelut suunnittelusta erilaisiin alihankintoihin. Tällainen klusteri on rakentunut pitkän ajan kuluessa, samalla yritykset ovat kehittäneet omalla erikoisalallaan maailmanluokan osaamista.

Erikoistuminen on ollut toimiva strategia. Vaikeassakin markkinatilanteessa on aina kysyntää korkealle laadulle – ja tästä laadusta ollaan myös valmiita maksamaan. Osa yrityksistä onkin onnistunut vahvistamaan asemiaan vuoden 2008 finanssikriisin sekä öljyn hinnan laskemisen kurittamilla markkinoilla. Kokkolalaisilla veneenrakentajilla on ollut tarjota asiakkaille lisäarvoa, josta he ovat olleet valmiita myös maksamaan.

Erityisesti työveneitä hankkivien asiakkaiden päätöksiin vaikuttavat entistä enemmän veneiden koko elinkaaren käyttökustannukset. Kokkola on tämän kehityksen eturintamassa. Työssä tarvitaan osaamista veneiden runkorakenteiden ja vesirakenteiden optimoinnista sekä oikeiden propulsio- ja moottorijärjestelmien valinnasta.

Polttoaineenkulutusta ja päästöjä voidaan edelleen vähentää uusien hybridiratkaisujen avulla. Kokkola tarjoaakin erinomaisen ympäristön uusien 40-60 -jalkaisten hybridimoottoriveneiden suunnittelulle ja valmistamiselle.

Stefan Jungell
Yrityskehittäjä, KOSEK